dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Závěrečné zkoušky 2018

 

 Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek:

 

Obory vzdělání:

 

23-68-H /01 Mechanik opravář motorových vozidel

 • ŠVP Automechanik
 • ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů
 • ŠVP Mechanik motocyklů

39-41-L/01 Autotronik

 • ŠVP Autotronik (model L+H)

26-57-H/01 Autoelektrikář

 • ŠVP Autoelektrikář

23-55-H /02Karosář

 • ŠVP Autoklempíř                   

23-61-H /01 Autolakýrník

 • ŠVP Autolakýrník

 

Plán ZZ 2018 (PDF 2.36 MB)

Přihláška ze stažení:

Přihláška k opravné ZZ (DOCX 60.57 kB)

 


Zkušební komise č. 1

Obor vzdělání:   

39-41-L/01 Autotronik

 • ŠVP Autotronik (model L+H)

Třídy :                  

Třída

Obor

A3A

AT

A3B

AT

 

Složení komise

 

Předseda: Ing. Karel Beran / jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odbor školství /

                  SOŠ a SOU automobilní Dukla 313, 562 01 Ústí nad Orlicí

Místopředseda:  Mgr. Jan Slanina        

Třídní učitel:      RNDr. Světlana Matyášová, Mgr. Kateřina Marková

Členové:    AT (A3A, A3B) - Ing. Lukáš Tunka, Mgr. Jan Slanina   

Odborník z praxe: Dalibor Vozdecký,AUTODOSPĚL s.r.o.

 

Zkušební komise č. 2

Obor vzdělání:

23-68-H /01   Mechanik opravář motorových vozidel

 • ŠVP Automechanik 
 • ŠVP Mechanik motocyklů 

26-57-H/01 Autoelektrikář 

 • ŠVP Autoelektrikář 

23-55-H/02   Karosář

 • ŠVP Autoklempíř 

23-61-H/01 Autolakýrník 

 • ŠVP Autolakýrník

             

Třídy:                

               

Třída

Obor

3M

MJV

3KL

KA, AL

3F+1AE

AM, AE

 

 

Složení komise

 

Předseda:       Ing. Karel Beran / jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odbor školství /

                         SOŠ a SOU automobilní Dukla 313, 562 01 Ústí nad Orlicí

Místopředseda:  Mgr. Pavel Krejčí      

Třídní učitel:      Mgr. Štefan Papala, Mgr. Pavel Krejčí, Mgr. Martin Štourač, Ing. Jan Frybert,

Členové:            

KL (3.K, L) -  Ing. Jan Kudláč, Bc. Vlastimil Kolstrunk 

LA (3.K, L) -  Vladimír Obzina, Ing. Jan Kudláč  

MJV (3.M) -  Bc. Miroslav Rollinger, Tomáš Doubravský

AM (3F) - Bc. Petr Oplatek, Aleš Nakládal

AE (1AE) - Mgr. Bronislav Polášek, Ing. Ján Lacko

Odborník z praxe: Ing. Roman Drkoš, CARTec motor, s.r.o          

 

 

Zkušební komise č. 3

Obor vzdělání: 23-68-H /01  Mechanik opravář motorových vozidel

 • ŠVP Automechanik
 • ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů

                    

Třídy:

 

Třída

Obor

3A

AM

3N

MNVA

3C

AM

                       

 

Složení komise

Předseda :          Ing. Karel Doležal / jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odbor školství /

                            SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o. Přímětická 50, 669 41 Znojmo                   

Místopředseda:  Bc. Petr Oplatek

Třídní učitel:      Mgr. David Ondruš, Ing. Václav Michal, Ing. Jan Kudláč

Členové:            

AM ( 3A, 3.C ) - Ing. Jiří Gála, Bc. Petr Mudrák

MNVA (3N) - Mgr. Václav Michal

Odborník z praxe: Bc. Karel Putna, Dopravní podnik města Brna, a.s.


 

Zkušební komise č. 1:

Termín ZZ – září 2018:                                     

Písemná zkouška

10. září 2018 - pondělí

Praktická zkouška

11. - 12. září 2018 - úterý, středa

Ústní zkouška

20. září 2018 - čtvrtek

 

Termín ZZ – prosinec 2018:

Písemná zkouška

4. prosince 2018 - úterý

Praktická zkouška

5. - 6. prosince 2018 - středa, čtvrtek

Ústní zkouška

13. prosince 2018 - čtvrtek

 


 

Zkušební komise č. 2:

Termín ZZ – září 2018:   

Písemná zkouška

10. září 2018 - pondělí

Praktická zkouška

11. - 12. září 2018 - úterý, středa

Ústní zkouška

20. září 2018 - čtvrtek

                                                  

Termín ZZ – prosinec 2018:

 

Písemná zkouška

4. prosince 2018 - úterý

Praktická zkouška

5. - 6. prosince 2018 - středa, čtvrtek

Ústní zkouška

13. prosince 2018 - čtvrtek

 


 

Zkušební komise č. 3:

Termín ZZ – září 2018:                                              

Písemná zkouška

10. září 2018 - pondělí

Praktická zkouška

11. září 2018 - úterý

Ústní zkouška

21. září 2018 - pátek

 

Termín ZZ – prosinec 2017:

Písemná zkouška

3. prosince 2018 - pondělí

Praktická zkouška

4. prosince 2018 - úterý

Ústní zkouška

14. prosince 2018 - pátek

 


 

Plán ZZ 2018 (PDF 2.36 MB)

Organizace závěrečné zkoušky

Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb.

o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání

v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

 

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

 

Písemná zkouška

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou nebo písemnou formou (tj. na papíře). V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma písemné zkoušky. V případě písemné formy ředitel školy prostřednictvím informačního systému NZZ stanoví nejméně tři témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.

 

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.

 

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz