dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Závěrečná zkouška

Před zkouškou

Autoškola ukončí výuku a výcvik a přihlásí žáka k závěrečné zkoušce, pokud žák:
 • absolvuje všechny hodiny výuky a výcviku předepsané učební osnovou

 • má potřebné znalosti a dovednosti pro vykonání zkoušky
  • splní elektronický test nejméně na 45 bodů
  • ve výcviku v řízení vozidla je hodnocen nejhůře známkou 3

Při poslední jízdě žák odevzdá učiteli nepoškozený průkaz.

Do data 1. zkoušky je nutné mít uhrazeny všechny případné poplatky škole (např. za doplňovací výcvik, prostoje a závěrečnou zkoušku).

Zkouška se skládá z těchto částí:

 • elektronický test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy
  • koná se na zkušební místnosti Magistrátu města Brna, Šumavská 35, Brno, budova C, 4. patro
  • provádí se prostřednictvím výpočetní techniky
  • maximální počet bodů 50, minimální počet pro výsledek prospěl 43 bodů bez rozdílu skupiny
  • maximální doba na vykonání testu je 30 minut (žadatelé s dyslexií mají po předložení dokladu o příslušném vyšetření nárok na dvojnásobnou dobu, tedy 60 minut)
 • ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla (pouze u skupin C1 a C)
  • koná se v autoškole
 •  praktická jízda s výcvikovým vozidlem
  • koná se v autoškole

Žadatel má na vykonání zkoušek lhůtu 6 měsíců ode dne zahájení 1. zkoušky.

Žadatel na začátku zkoušky v daném dni zkušebnímu komisaři vždy předkládá:

 • platný občanský průkaz (v případě ztráty doklad o ztrátě vydaný příslušným úřadem + platný cestovní pas)
 • řidičský průkaz (pokud je žadatel již jeho držitelem)
 • žádost o přijetí do výuky a výcviku
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení poplatku Magistrátu města Brna za provedení zkoušky

Pokud žadatel při zahájení zkoušky nepředloží všechny výše uvedené doklady, zkušební komisař jej ke zkoušce NEPŘIPUSTÍ !


 

Příprava na zkoušku:

 • E-test - pokud se připravujete na zkoušku procházením otázek v učebnici nebo na CD, dbejte na to, aby jejich znění bylo aktuální. Nejaktuálnější verzi zkušebních otázek najdete na tomto webu.
 • Ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla - úplné znění zkušebních otázek ke stažení je k dispozici v plánovací aplikaci MOJE AUTOŠKOLA.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz