dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Základní informace o škole

Čísla účtů

Číslo účtu pro stravování – nezměněno:  

43-3346760297/0100 
SLOUŽÍ POUZE PRO ÚHRADU OBĚDŮ 
 

Číslo účtu provozní: - slouží k úhradě např. zahraničních exkurzí, adaptačních kurzů apod.

73731621/0100 
VARIABILNÍ SYMBOL JE OSOBNÍ ČÍSLO ŽÁKA – pro jasnou identifikaci platby. Do textu pro příjemce prosím uveďte o jakou akci se jedná (např.: ,,Zájezd Intermot Německo,,)

Základní údaje

Název školy:


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Obrázek3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy v anglickém jazyce:
Automotive vocational school Brno


Identifikátor zařízení:
600 171 850


Adresa:

Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

612 00 BRNO

Právní forma:
příspěvková oganizace

IČ:
00219321

DIČ:
CZ00219321 


Z
řizovatel:

Jihomoravský kraj


Škola sdružuje

Střední odborné učiliště automo
bilní IZO: 

130 001 201
Střední odbornou školu automobilní  IZO: 000 21
9 321

Centrální kuchyně IZO: 110 027 086

 

Živnosti zapsány v živnostenském rejstříku Živnostenským úřadem města Brna

Kontak
t:

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka) 
e-mail:  sekretariat@issabrno.cz

 

 

Obrázek1.jpg Obrázek2.jpg

Historie školy


Výuka učňů autoopravárenského zaměření se základními prvky současné výuky byla prováděna od roku 1946 v Brně jedině v autoopravně AZNP Mladá Boleslav, závod Brno, Cejl 109. Byla zde organizační jednotka se skupinovou výukou odborného výcviku vedenou samostatným mistrem - instruktorem, se systematickou výukou od základních témat ručního zpracování kovů podle výkresů, se soubornými pracemi za tematickými celky, s přeřazovacím plánem na pracovištích s uzlovou specializací včetně pracovišť skladových a administrativních a s vedoucím výuky učňů, který se staral o celou organizaci výuky až po závěrečné učňovské zkoušky. Vedoucím učňů byl mistr Oldřich Pěnčík, mistrem učňů – instruktorem byl Oldřich Dobiáš. Teoretická výuka 1 den v týdnu byla prováděna v Základní odborné škole kovodělné č.3 v Brně na Cejlu 61. 

V roce 1951 po ukončení znárodňování podniků vznikl národní podnik AUTORENOVA, slučující dřívější velké autoopravny v Brně i mimo Brno (AZNP, Praga, Tatra, Aero) i menší znárodněné soukromé firmy. V Autorenově bylo vytvořeno organizačně samostatné „Středisko pracujícího dorostu 1002“ v Brně, Na Špitálce 23, pod vedením pana O. Pěnčíka z AZNP s několika mistry a odborně učebními skupinami v 1. ročníku a v dalších letech postupně i ve 2. ročníku (učební doba byla od roku 1951 dvouletá). 

V roce 1953 došlo k dalším organizačním změnám a vznikl jednak národní podnik Československé automobilové opravny v Brně s oblastní působností (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Znojmo, …) a také vznikly Státní pracovní zálohy – celostátní organizace řídící výuku dělnických povolání v rámci MPS ČSR. Tak také vzniklo Odborné učiliště státních pracovních záloh č.24 při ČSAO, n.p. Brno, Špitálka 23, spadající pod Oblastní správu MPS v Brně. V roce 1955 přešla výuka opět na tříletou učební dobu. Teoretická výuka byla již prováděna v odborné škole na Bratislavské ulici v cyklu týden škola, týden dílny. V roce 1957 k 31. srpnu byly zrušeny Státní pracovní zálohy a od 1.9.1957 vzniklo Odborné učiliště národního podniku ČSAO – KNV Brno, Dunajevského 1. Datum 1. září 1957 je považováno za vznik předchůdce dnešní ISŠA. V roce 1982 se mění název školy na SOU – Střední odborné učiliště dopravní, Brno, Jánská 22, jako samostatná organizační jednotka v ČSAO n.p.,a v roce 1987 je to SOU dopravní, Brno, se sídlem Hybešova 15. 

Od 1.1.1991 vzniká samostatná organizace (nezávislá na ČSAO Brno) - Střední odborné učiliště dopravní v Brně, Hybešova 15, zřizovatelem je MV ČR. Po vzniku samostatné státní příspěvkové organizace tehdejší vedení zpracovalo záměr a rozšířilo vzdělávací nabídku z původního jednoho oboru automechanik o další čtyři učební – klempíř, autoelektrikář, lakýrník a prodavač motorových vozidel. Byl zaveden obor silniční doprava – čtyřletý studijní (ve spolupráci se SPŠ Kotlářská) a nástavba - podnikání v oboru pro absolventy učebních oborů. 

Od 1.9.1993 byla zřízena Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Hybešova 15, zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství ČR. V letech 1994-1996 byly postupně přebírány autoobory ze stavebních SOU – Tř. Kpt. Jaroše, Lomená a Pražská. 

Od 1.11. 1996 převzalo zřizovatelskou funkci MŠMT ČR. Za jeho působnosti bylo převedeno k 1.7. 1997 SOU automobilní na ulici Cyrilská. Tímto datem se ISŠA stala v Brně jedinou školou vyučující automobilní obory.

Ing. Milan Chylík, ředitel školy

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ ŠKOLY:

Škola vyučující autoobory roku 2013“- uděluje
Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR 

 


 

Obrázek6.png

Doporučeno zaměstnavateli 2014“ – 1. místo v
Jihomoravském kraji, uděluje Klub zaměstnavatelů 

 


 

Obrázek7.jpg

Výsledky žáků školy v odborných soutěžích, např. v roce 2014 se naši žáci v soutěži Autoopravář junior umístili na 1. místě v kategorii automechanik, 2. místě v kategorii Autolakýrník a 3. místě v kategorii Autotronik  

 


 

Obrázek8.jpg

Střední roku – 2. místo v JMK

Obrázek9.png

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz