dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh
konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky
v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
ve školním roce 2016/2017 – 1. a 2. termín jednotné zkoušky


V Praze dne 12. ledna 2017
Č. j.: MSMT-1257/2017-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro přijímání do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 určuje časový rozvrh konání testů 1. a 2. termínu jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorií dosaženého vzdělání M, K a L, stanovených podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017 (čj. MSMT-27 465/2016, ze dne 5. září 2016).

Jednotné zkušební schéma je stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“) včetně oborů nástavbového studia, a to pro všechny formy vzdělávání.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze pro uchazeče bez navýšení času konání zkoušky. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Mgr. Václav Pícl, v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

 

 ikona Řádný termín JPZ 2017 (PDF 47.78 kB)

 ikona Náhradní termín JPZ 2017 (PDF 43.81 kB)

Vložil: V. Jankových, aktualizace 3. 3. 2017

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

kontaktautoškola (2)

facebook RSS Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz