dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Školní poradenské pracoviště

  
Školní psycholog
V čem spočívá práce školního psychologa?

 • zajišťuje bezpodmínečné, důvěrné a diskrétní přijetí všech žáků, rodičů i pedagogů
 • provádí poradenskou činnost, krizovou intervenci a diagnostiku
 • podporuje příznivé psychosociální klima školy a pracuje na jeho rozvoji
 • pracuje se třídními kolektivy i s jednotlivci
 • podílí se na rozvoji duševní hygieny ve škole
 • zkoumá situaci ve třídních kolektivech a adekvátně s nimi pracuje
 • zaměřuje se na adekvátní přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s metodičkou prevence a s výchovnou poradkyní
 • podílí se na organizaci akcí souvisejících s duševním zdravím

S čím se na mě můžete obrátit?

ŽÁCI

 • v případě jakýchkoliv potíží se zvládáním školy
 • když vás něco trápí a chcete si o tom promluvit
 • když máte pocit, že vám někdo ubližuje
 • pokud máte zájem o osobní rozvoj a chcete na sobě pracovat

RODIČE

 • V případě jakýchkoliv výchovných či výukových obtíží, když se chcete poradit o motivaci dítěte ke studiu anebo hledat nové způsoby, jak s dítětem přistupovat ke škole

 

Výchovný poradce

Činnost výchovného poradce

 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou a vzdělávací problematiku
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
 • spolupráce s ostatními učiteli
 • spolupráce a konzultace se školním psychologem, metodikem prevence a dalšími pracovníky ŠPP
 • koordinace spolupráce mezi školou a rodinou
 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů ve spolupráci se školním psychologem a metodikem prevence
 • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Brně a jinými institucemi

 

Školní metodik prevence

Činnost školního metodika prevence

 • vypracování komplexního a dlouhodobého minimálního preventivního programu
 • aktivity uplatňované v rámci preventivní činnosti
 • podíl na utváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, minimalizace nepříznivého ovlivňování rozvoje schopností a osobních vlastností žáků
 • vést k rozvoji dovednosti sociální komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků, učitelů, dovednosti říkat „ne“
 • poskytovat důvěryhodné, snadno dostupné poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele
 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, orgány sociálně-právní ochrany dětí, krajským školským koordinátorem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou, policii ČR
 • metodické vedení pedagogů v této oblasti, osvětová a přednášková činnost
 • vyhodnocování účinnosti programů

 

S čím se na mě můžete obrátit?

 • máte-li pocit, že se vy nebo kamarád stáváte na něčem závislí (experiment s návykovými látkami, hrací automaty,…) a chcete si o tom promluvit
 • pokud se necítíte dobře ve škole, třídním kolektivu, je vám ubližováno
 • objevují-li se na internetových sítích o vás nepříjemné komentáře, obrázky, ...

 

Nenech to být

Naše škola je registrována do systému Nenech to být, který byl vytvořen na podporu odhalování šikany ve školním prostředí a vytvoření zdravého klima ve třídách.

Studenti i rodiče mají možnost nahlásit problémy ve školním kolektivu zdarma mobilním telefonem na adrese https://nntb.cz, odkud si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci.

Po nahlášení problémů dostane zprávu školní metodik prevence a školní psycholog (Ing. Halbichová, Mgr. Karásková), kteří se budou nahlášenou situací zabývat.

 

 


Konzultační hodiny poradenského centra

  

Školní psycholog

Mgr. Hana Hroudná

mail: hana.hroudna@issabrno.cz

tel. 530 354 171

Mobil: 601 090 869

 

Kancelář mám na pracovišti Křižíkova 15 v budově A., dveře č. 233. Pracovna je na „galerce“ – u vchodu do školní jídelny směrem k dílnám - vyjdete schody do úzké chodby, místnost je skoro na konci.

 

Konzultační hodiny:

 

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

8:30 – 11:00

11:30-14:00

Úterý

8:30 – 11:00

11:30-14:00

Středa

8.30 – 11:00

11:30-14:00

Čtvrtek

8:30 - 11:00

11:30-14:00

Pátek

8:30 - 11:00

11:30-14:00

 * individuálně se jde domluvit i na jiném čase. Můžete přijít i bez domluvy předem, ale v tom případě se může stát, že u sebe nebudu. Ideálně si proto konzultace domlouvejte dopředu.

  

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Marková

mail: katerina.markova@issabrno.cz 

533 433 147 – 9 kl. 78 (v době konzultačních hodin klapka 19)

Mobil: 702 104 426

 

Pracoviště Křižíkova 15 (místnost ŠPP)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro školní rok 2018/2019

 

LICHÝ TÝDEN                                                                       SUDÝ TÝDEN

Středa:                    9:00 – 10:30                                       Úterý:                  10:00 – 11:30

Čtvrtek:                  11:00 – 12:30                                     Čtvrtek:               10:00 – 12:30

Pátek:                     9:00 – 11:00                                       Pátek:                  11:00 – 12:00

* mimo konzultační hodiny po domluvě

 

 

Školní metodik prevence

Ing. Blanka Halbichová

mail: blanka.halbichova@issabrno.cz

533 433 147 – 9 kl. 63

Mobil: 603 462 589

 

Pracoviště Křižíkova 15 (místnost ŠPP) konzultace jsou v kabinetě číslo 9.

Konzultační hodiny ve čtvrtek v lichém týdnu od 9 do 12 hodin.

 mimo konzultační hodiny po domluvě

 

 

 

Důležité kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

541 422 822

Linka naděje Brno

547 212 333

Linka Bezpečí

116 111

Krizové centrum Spondea

608 118 088

Sdružení podané ruce - Centrum prevence drogových závislostí

773 789 708

 

 


 

Soubory ke stažení

Důležité kontakty (PDF 790.14 kB)

ŠPP_náplně_práce (DOCX 16.38 kB)
Schránka důvěry (DOCX 20.47 kB)
Školní dotazník SŠ (DOC 86.5 kB)
MPP 2018-2019 (DOCX 1.85 MB)
Krizový plán (DOCX 23.09 kB)


 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele (DOCX 11.92 kB)
Opakování ročníku (DOCX 11.13 kB)
Přerušení studia - žádost (DOCX 11.12 kB)
přijetí formou přestupu - k nám (DOCX 12.07 kB)
ŘMV- žádost o uznání (DOCX 12.96 kB)
Ukončení studia na vlastní žádost (DOCX 11.4 kB)
Uvolnění z tělesné výchovy (DOCX 13.32 kB)
Vydání druhopisu (DOCX 12.11 kB)
Žádost o uznání vzdělání (DOCX 13.76 kB)

 

 

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz