dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Provoz a ekonomika dopravy

Školní vzdělávací program: Provoz a ekonomika dopravy

Kód a název oboru vzdělání: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kriterií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 30

Profil oboru

Ovládají činnosti spojené se zajišťováním přepravy zboží, s marketingem a účetnictvím. Znají právní normy a zákony v oblasti dopravy včetně norem platných v EU, orientují se v našem právním řádu, zvládají komunikaci v cizím jazyce. Součástí přípravy je i získání řidičského oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventa

• Absolventi oboru naleznou uplatnění hlavně ve středních
technicko-hospodářských a ekonomických funkcích v odvětví
mezinárodní a vnitrostátní dopravy se zaměřením především
na městskou hromadnou dopravu.
• Absolventi mohou pracovat na pozicích dispečerů v silniční
dopravě, v logistických centrech, ve funkcích zasilatelů
a celních deklarantů aj.
• Dále najdou uplatnění především v nižších funkcích
v dopravních institucích státní a regionální správy,
v podnikatelské sféře a středního
rozsahu.
• Získané střední vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje
absolventům pokračovat ve studiu na vyšších odborných
školách nebo VŠ především zaměřených na dopravu
a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.

 IMG_5854.jpg

 ŠVP ke stažení zde: ikonaProvoz a ekonomika dopravy (DOC 66.5 kB)

Přihláška ke studiu: http://www.issabrno.cz/prihlasky-ke-studiu/

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz