dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

9. října 2018

Ekonomické okénko: Certifikát pro ISŠA Brno aneb Finančně gramotná škola

Koncem září se v Praze uskutečnila celorepubliková konference na téma „Děti, peníze a my aneb Finančně gramotná škola“. Bylo to setkání zástupců základních a středních škol, pedagogů a odborníků na vzdělání v oblasti finanční gramotnosti. Naše škola je do této aktivity zapojena, a tak se konference zúčastnili i naši pedagogové. Akci pořádala obecně prospěšná společnost  Yourchance.

 

V dopoledním bloku přednášející informovali o aktuálních trendech ve výuce finanční gramotnosti a podnikavosti, o kryptoměnách a zapojení digitálních technologií do výuky. Dalším bodem programu bylo představení a pokřtění nové knihy Na penězích záleží. Publikace populárním a jednoduchým způsobem vyučuje jak zacházet s penězi. Důležitým bodem dopoledního programu pro ISŠA Brno bylo předání bronzového certifikátu Finančně gramotná škola jako ocenění za výchovu k finanční gramotnosti.

 

Certifikátu předcházelo dvoukolové školení pedagogů na naší škole pod vedením Ing. Kateřiny Lichtenberkové, debaty a zamýšlení se nad tím, jak implementovat finanční gramotnost do dalších předmětů, nejen ekonomických. A tak se na získání certifikátu podílela celá řada našich učitelů – ekonomové, matematikáři, vyučující českého jazyka, občanské nauky a informační technologie. Patří jim poděkování za nové impulsy k rozvoji FG a podnikavosti na naší ISŠA. A to nezůstane jen u bronzového certifikátu. Budeme pokračovat dále, až ke zlaté.

 

O snaze naší školy být příkladem dobré praxe pro ostatní, pěstovat v mladých lidech myšlenku podnikavosti a podnikání se naši pedagogové zmínili v panelové diskuzi. Na odpoledne bylo připraveno několik praktických workshopů, které se věnovaly například využití gamifikace ve školním prostředí. Probíhala diskuze a výměna názorů na téma osobní prosperity, navazování spolupráce mezi školami, soukromým i neziskovým sektorem. Zajímavá byla i debata, jak efektivně do finančního vzdělávání zapojit i rodiče.

 

Ing. Ludmila Čápová

 

 

 

 

 

 

 


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz