dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

15. června 2018

Supertřída - zdravá rivalita. Zamýšlí se jediná členka týmu Supertřída

Často si klademe otázku, proč něco děláme - abychom měli peníze, zábavu nebo prostě dobrý pocit. Svoje úspěchy neustále poměřujeme s ostatními, a i když nechceme, podvědomě stále soutěžíme. Žáci jsou mladí soutěživí lidé, některým stačí porovnání svých individuálních úspěchů se spolužáky, pochvala od rodičů nebo dobrý pocit ze získané známky, některé žáky ale k dobrému prospěchu motivuje právě porovnání s jinými třídami.

Před lety na naší škole vznikla „Soutěž o nejlepší třídu“, která objektivním statistickým hodnocením porovnávala jednotlivé třídy, aby se mohla určit „ta nejlepší“. Časem se soutěž zdokonalovala, především nástroje pro zadávání statistických údajů třídy, jako součet absence za daný měsíc, průměrný prospěch v pololetí a body mohla třída získat i za další aktivity. Dnes v soutěži „Supertřída“ slouží třídním učitelům k zadávání údajů tabulka, která zasloužené body sama vypočítá a sečte - body žáci dostávají nejen za výše zmíněné absence či prospěch, ale také například za pomoc při dnu otevřených dveří, účasti na soutěžích, kde reprezentují školu, za pochvaly ředitele a naopak se body strhávají za výchovná opatření či dvojky z chování.

Kolikrát přidávám statistiky (graf celkového hodnocení, graf pro učně i studijní obory zvlášť, diplom) na nástěnku v prvním podlaží a žáci s učiteli čekají, jaké mají pro daný měsíc pořadí, zda se zlepšili nebo naopak ze stupňů vítězů klesli. Je možné, že právě tato soutěž povzbuzuje mezi žáky ve třídě kolektivního ducha, když slyším „už musíš chodit do školy, ať nemáme tolik absence a máme víc bodů“ nebo „my chceme pomáhat na plese, abychom měli bodíky do soutěže“, dokazuje mi to ochotu táhnout za jeden provaz. Třídní učitelé pak mohou mít přehled, zda se počet absencí žáků snižuje v důsledku jejich tvrdé práce, prospěch stoupá, zájem o aktivity školy a její reprezentování roste.

Možná je to jen statistický nástroj, působí však motivačně pro celou třídu - je milé slyšet od DP3 (loňské Supertřídy DP2): „My máme všichni dobré známky, protože jsme Supertřída“. Doufám, že povědomí o této soutěži bude mezi žáky větší, protože se týká všech tříd (kromě končících ročníků a dálkového studia), a bude je i v dalších letech motivovat ke zlepšování prospěchu, snižování počtu zameškaných hodin a spolupráci na školních akcích.

 

 

Mgr. Rosana Zvelebilová

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz