dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

26. března 2018

Armáda České republiky nabízí uplatnění i pro absolventy ISŠA Brno

Ve dnech 14. až 16. března a 22. března 2018 se konala na Integrované střední škole automobilní Brno prezentace Armády České republiky. Pracovník Rekrutačního střediska Morava představil studentům možnosti jak nalézt uplatnění v ozbrojených silách. Zmíněny byly také možnosti studia na Univerzitě obrany, které by bylo vhodné např. pro maturanty, dále možnost služby na pozicích automechaniků, řidičů a v dalších vojenských profesích, o které se mohou ucházet úspěšní žáci učebních oborů. Rovněž zazněla nabídka ke vstupu do jednotek Aktivní zálohy nebo byla navržena příležitost zúčastnit se dobrovolného vojenského cvičení.

Zmíněná prezentace se setkala s pozitivním ohlasem jak mezi studenty, tak ze strany vedení školy a pedagogů, kteří ji měli možnost vyslechnout. Úspěšní absolventi ISŠA Brno se už po mnoho let objevují mezi zájemci o službu v Armádě České republiky a řada z nich v armádě nalezla stabilní místo. Získala nejen příležitost zúročit znalosti získané během studia, ale také možnost rozšířit tyto znalosti o praktické zkušenosti, například i ze zahraničních misí.

 

nadpraporčík Martin Ješina 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz