dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

16. listopadu 2017

Zveřejnění kandidatur na člena školské rady

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, tímto                                                                 

ředitel školy zveřejňuje kandidatury na člena školské rady pro následující funkční období (od 15. února 2018 do 14. února 2021).

Datum a trvání voleb: čtvrtek 23. 11. 2017 od 12:00 do 18:30
Místo konání voleb: Křižíkova 15, 612 00  Brno, volební urna bude umístěna na recepci školy

 

Kandidáti na člena školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Jana Baštařová, správní referent, zákonný zástupce nezletilého žáka ISŠA Brno
JUDr. Milan Coufal – firemní právník, předseda školské rady ISŠA Brno
David Řepa, plnoletý žák třídy 3F na ISŠA Brno
Daniel Táborský, plnoletý žák třídy A3B na ISŠA Brno

 

Kandidáti na člena školské rady volení pedagogickými pracovníky školy:
Ing. Ludmila Čápová
Ing. Blanka Halbichová
Mgr. Karel Janecký
Mgr. David Ondruš
Bc. Ing. Lukáš Urban, Ph.D.

 

Počet volených členů devítičlenné školské rady, kteří budou voleni 23. 11. 2017:
3 zástupci pedagogických pracovníků,
3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Mimo tyto volby jmenuje další 3 zástupce do školské rady zřizovatel školy - Jihomoravský kraj. 

V Brně dne 16. 11. 2017
Ing. Milan Chylík
ředitel školy

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz