dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

7. listopadu 2017

Vyhlášení voleb do školské rady na den 23. listopadu 2017

Akce proběhne:
23. listopadu 2017 v 12.00 h – 23. listopadu 2017 v 18.30 h

 

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, tímto

ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady pro následující funkční období (od 15. února 2018 do 14. února 2021).

Datum a trvání voleb: čtvrtek 23. listopadu 2017 od 12:00 do 18:30
Místo konání voleb: Křižíkova 15, 612 00  Brno
Způsob a lhůta uplatňování kandidatur: návrhy na kandidáty zasílejte na e-mail sekretariat@issabrno.cz do 13. listopadu  2017 (včetně),
u kandidáta uveďte jméno, příjmení, povolání, za koho kandiduje (za pedagogy nebo za žáky). 

Počet volených členů devítičlenné školské rady, kteří budou voleni 23. 11. 2017:
3 zástupci pedagogických pracovníků,
3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.
Mimo tyto volby jmenuje další 3 zástupce do školské rady zřizovatel školy - Jihomoravský kraj.

V Brně dne 7. 11. 2017
Ing. Milan Chylík
ředitel školy

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz