dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

20. května 2017

II. kolo přijímacího řízení - přihlášky do 26. 5. 2017

II. kolo přijímacího řízení

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 671/2004 Sb. vypisuje ředitel Integrované střední školy automobilní Brno, příspěvková organizace II. kolo přijímacího řízení do oborů:

Čtyřleté studijní obory

23-45-M/01   Dopravní prostředky, ŠVP Dopravní prostředky

39-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP Provoz a ekonomika dopravy

Tříleté učební obory

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Mechanik motocyklů

 23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů – stipendijní program Scania*

 * Přílohou přihlášky do „ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů – Scania“ musí být souhlasné stanovisko společnosti Scania o zařazení uchazeče do stipendijního programu.

 Nástavbové maturitní studium

39-41-L/51   Autotronik (denní nástavba) (ŠVP Autotronik)

23-43-L/51   Provozní technika (dálková nástavba, 3 roky) (ŠVP Provozní technika)

Zkrácené studium

26-57-H/01   Autoelektrikář, ŠVP Autolektrikář

Kriteria přijímacího řízení jsou shodná s kriterii pro I. kolo s výjimkou maturitních studijních oborů, pro které ve druhém kole není pořádána jednotná přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kriteria pro II. kolo jsou na www.issabrno.cz: zde

 Přihlášky se podávají do 26. května 2017 prostřednictvím pošty nebo osobně.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz