dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

1. května 2017

Po stopách hrůzy. Návštěva koncentračního tábora Mauthausen

Čtvrteční ráno 20. dubna 2017 jsme se s třídami DP2 a 2KL vydali na prohlídku koncentračního tábora Mauthausen v Horním Rakousku. Nachází se na tichém místě v přírodě, působí jako nedobytná pevnost a nyní je koncipován jako památník těm, kteří zde zahynuli.

Naše kroky vedly přes hlavní bránu a bývalé velitelství SS na prostranství mezi ubikace, na tzv. Appellplatz. Prohlédli jsme si vězeňské bloky určené k bydlení, „židovský blok“, karanténu, nemocniční revír a další správní budovy. Ve sklepení tábora pak pověstné smrtící sprchy, plynovou komoru, pece a věž krematoria. Součástí památníku je Síň jmén, kde je ve skleněných vitrínách vyryto 81.000 jmen lidí, kteří zde zemřeli.

Odpoledne naše kroky směřovaly ke Skále parašutistů a neblaze proslulým Schodům smrti. Sešli jsme po 186 úzkých a příkrých schodech dolů. Při stoupání nahoru si někteří naši žáci chtěli vyzkoušet zátěž – 50 kg těžký žulový kvádr, který symbolicky ležel u schodů…, nepodařilo se ho zvednout…, natož dát na záda… a to vězni museli, když je po těchto schodech nosili nahoru… A tak bylo o čem přemýšlet a diskutovat. Vraceli jsme se v poklidu k autobusu. Čekala nás cesta domů.

 

KT Mauthausen

 

Jméno Mauthausen vzbuzovalo úzkost a hrůzu již od roku 1938, kdy zde byl KT založen (8. srpna 1938) jako vězení pro zločince – „profesionály“. Zdejším vyhlazovacím táborem prošlo během války více než 200.000 vězňů z 26 států, 120.000 z nich tu zahynulo v krutých nelidských podmínkách. Převážnou část vězňů tvořili vězni političtí – nenapravitelní protivníci Říše. Šlo o nejpřísnější tábor, kde byli vězni likvidovaní zejména prací v kamenolomu na pověstných schodech smrti, zabíjeni plynem, lékařskými pokusy, vyčerpáním či hladem.

I zde se psaly české dějiny. Podle nacistických statistik bylo do Mauthausenu deportováno celkem 7.320 Čechů a Slováků, z nichž 4.473 se odsud nevrátilo. Zvláště po atentátu na říšského protektora R. Heidrycha v květnu 1942, kdy v Čechách nastalo kruté pronásledování. Do Mauthausenu byla vlakem přepravena skupina 254 českých občanů (i celé rodiny) a 24. října 1942 byli jeden po druhém postupně zastřeleni. 

Své životy zde položili za naši svobodu i vysokoškolští profesoři a děkani různých brněnských vysokých škol, např. profesor Filosofické fakulty Masarykovy university Josef Tvrdý (13. března 1942). Zahynul zde i známý písničkář a herec Karel Hašler (22. prosince 1941).

 

 

Schody smrti

 

V blízkosti KT se nacházel kamenolom, ve kterém se těžila žula. Práce v kamenolomu byla určena pro speciální komanda vězňů, u nichž byl „návrat nežádoucí“ (RU). Pracovalo se často v nesnesitelných podmínkách, ať již ve velkých mrazech či nesnesitelných horkách, jen v dřevácích a v lehkém vězeňském oblečení. Do tábora se stoupalo po neblaze proslulých schodech smrti. Vězni v pětistupech s 50 kilogramovými žulovými kvádry na zádech museli vystoupat po 186 příkrých a úzkých schodech jedenáctkrát za směnu. Jako pracovní nástroje měli jen sekery a špičáky. Tisíce a tisíce vězňů – otroků zde zahynulo vyčerpáním, na následky bití od kápů nebo byli zastřeleni. V průměru zde dokázali vězni přežít šest týdnů, maximálně tři měsíce života.

 

 

Skála parašutistů

 

Na nejvyšším místě nad lomem se nachází tzv. „stěna parašutistů“, jak ji cynicky nazývali věznitelé. Odsud SS dozorčí, mnohdy jen pro své pobavení, nutili prací vyčerpané vězně skočit dolů, ba co více - shodit z útesu vedle stojícího vězně.

 

Tak tady je pár střípků z koncentračního tábora Mauthausen. Za všechny účastníky exkurze

 

Ing. Ludmila Čápová

 


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz