dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

14. října 2014

SOŠ automobilová Jána Jonáša 5, Bratislava navštívila Integrovanou střední školu automobilní v Brně

SOŠ automobilová Jána Jonáša 5, Bratislava navštívila Integrovanou střední školu automobilní v Brně


15. 9. – 3. 10. 2014

V rámci stáže přijelo na naši školu šest žáků, studujících různé autoobory s pedagogickým doprovodem. Smyslem stáže bylo poznat nejen školu, ale zejména dílenská pracoviště a výuku odborného výcviku. Žáci v průběhu tří týdnů prošli dle zaměření studia pracoviště lakovny, karosárny, mechanickou dílnu dvoustopých a jednostopých vozidel. Vyučující v odborném výcviku se žákům maximálně věnovali, měli pro ně připraveny zajímavé diagnostické ukázky – měření výkonu vozidla na válcové zkušebně atd. Žáci se zájmem sledovali průběh a organizaci výuky, obdivovali vybavení dílen, výukových pomůcek a líbila se jim práce na zakázkách vozidel. 

Žáci poznávali kulturní a historické památky nejen v Brně, ale i v Praze. Projeli se parníkem na Brněnské přehradě a navštívily hrad Veveří. Zúčastnili se společného výletu do Moravského krasu – jeskyně Výpustek a navštívili Mariánské poutní místo Křtiny. Nechyběla také návštěva brněnského výstaviště, kde momentálně probíhal Mezinárodní strojírenský veletrh. 

Poslední den stáže se pan ředitel Ing. Milan Chylík společně se zástupci školy rozloučil se stážisty. Žáci a paní zástupkyně neskrývali své nadšeni a velmi pozitivně hodnotili nejen vybavení školy, ale také kvalitu výuky. 

Přejeme žákům hodně zdaru v jejich studiu a možnost uplatnění v oboru, který si vybrali.


P. Oplatek
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz