dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

3. listopadu 2014

Kroužení kolem Kehlsteinhausu… když orli vzlétají

Kroužení kolem Kehlsteinhausu… když orli vzlétají

Čas podzimních prázdnin bývá pro zaměstnance naší školy časem aktivního odpočinku a cestování. A to nejen prstem po mapě, ale skutečným výjezdem do světa. Tentokrát naše dvoudenní pouť směřovala do oblasti Berchtesbadenu, na pomezí rakousko-německých hranic. 

Vybaveni dostatečným množstvím jídla, různých pochutin a tentokrát i teplým oblečením jsme se v sobotu za svítání vydali na cestu. Dobrá nálada, příjemné podzimní počasí a očekávání pěkných zážitků náš společný výlet jen umocňovaly. 

První poznávací zastávkou byly solné doly Salzbergwerk v blízkosti Salzburgu. Oblečeni do kuten jako solní horníci, mnozí spíše jako medvídci Pú, jsme se vydali vláčkem do podzemí. Úzkou štolou jsme sjížděli níž a níž do jedné ze solných komor. Tam na nás čekal další, mnohými neočekávaný, ale velmi příjemný dopravní prostředek. Dřevěné skluzavky, po kterých jsme „sešupli“ do útrob dolů. Okouzlujícím zážitkem byla také plavba otevřenou lodí po solném podzemním jezeře. Za zvuku nádherné hudby jsme pluli po vodě a kolem nás světelné efekty vytvářely dojem noční oblohy plné solných hvězd. Bylo to jako z pohádky či spíše z Danteho Božské komedie. A veškeré putování podzemím bylo nenásilně doplňováno informacemi o historii a těžbě této suroviny, která se dle dochovaných pramenů dopravovala po historické Zlaté stezce i do Čech. 

Spokojeni s prohlídkou solných dolů jsme se těšili na hlavní nedělní cíl naší cesty – Orlí hnízdo. Dostihla nás však nemilá zpráva, že do hor už dorazila zima, fujavice, sníh. A úzká strmá silnička vedoucí k Hitlerově Orlímu hnízdu ve výšce 1834 metrů n. m. už návštěvníky na očekávanou návštěvu nepustila. Bylo to zklamání, ale naši průvodci se nevzdali. Měli v záloze náhradní řešení, jak se dostat k Kehlsteinhausu co nejblíže. Navrhli okružní jízdu - „kroužení“ kolem Orlího hnízda. Autobus se pomalu šplhal do výšky, všude kolem zasněžené vrcholky Alp, pastva pro oči nás všech, včetně řidiče. Pro některé účastníky zájezdu byla sice jízda strmě stoupající silnicí dobrodružstvím, ale náš řidič Vladimír měl autobus bezpečně pod kontrolou. A tak se stalo, že koncem října jsme zažili pravou zimu plnou sněhu, odkryl se i výhled na očekávané Orlí hnízdo a zasněžená panoramata. Odměnou bylo i dobré kafé v útulné hospůdce v údolí s výhledem na Kehlsteinhaus. Stálo to za to. 

Pokračujme v našem vypravování, a to hezky po pořádku. Opustili jsme solné doly a ujížděli do města W. A. Mozarta do Salzburgu, města, které v prosinci roku 1996 bylo zařazeno na seznam Světového kulturního dědictví. Po vydatném spánku v útulném hotelu Adeo a po ještě vydatnější snídani v místní pekárničce se někteří z naší výpravy vydali na dopolední prohlídku Salzburgu - Hohensalcburskou pevnost, katedrálu sv. Ruperta a Virgila a mnoho dalších pamětihodností Starého města. Zbytek odjel na již zmíněnou okružní jízdu kolem Orlího hnízda. 

Čas příjemně ubíhal a na nás čekalo poslední zastavení. Nedělní odpoledne patřilo projížďce po jednom z nejmenších a nejčistších bavorských jezer Kőnigsee. Ubírali jsme se k přístavu přes velmi půvabnou a čistou podhorskou vesničku, plnou obchůdků, kavárniček a hotýlků. 

Plavba po jezeře, hlubokém 185 metrů, plynula pokojně jako sama voda pod námi. Loď nás dopravila k prastarému kostelíku sv. Bartoloměje, kde za dávných časů, když počasí dovolilo, se chodilo na poutě. Podzimní sluníčko hřálo a při odpoledním kafíčku mohli turisté vychutnávat laskavou a tichou atmosféru okolí. 

A toto jezerní a bartolomějské zastavení udělalo tečku za naším rakousko-německým putováním. Unavení, ale spokojení jsme se odjížděli domů. 

Pár slov díků na závěr. 

Dík patří našim průvodcům, kteří si vždy věděli rady a zprostředkovali mnoho pěkných zážitků. 

Dík patří všem za příjemnou atmosféru, dobrou náladu a humor. 

A tak příště nashledanou. 

Ing. Ludmila Čápová

 

 

 

 

 

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz