dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

16. prosince 2014

ALERGENY V POTRAVINÁCH

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů: 
Různé druhy alergií postihují až 30% populace. Doposud nebyl nalezen žádný lék na vyléčení alergie. Každý jedinec postupně zjistí, které potraviny u něj vyvolávají alergickou reakci, a ty by potom měl vyřadit ze svého jídelníčku. 

Co jsou alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, jež způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až v profylaktický šok. V podstatě se jedná o poruchu imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně a jsou napadány imunologickou obranou organizmu. 

Alergická reakce: Spočívá v tom, že imunitní systém reaguje tvorbou protilátek, které se specificky navazují na alergeny, a tak je deaktivují a vylučují z organizmu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce na potraviny, je Imunoglobin E. Tato protilátka se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje Imunoglobin E uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý – zpravidla do 1 hodiny po požití alergenu přítomného v potravině. 

Projevy alergické reakce: Kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy (ve výjimečných případech může dojít až k anafylaktickému šoku). 

Intolerance – averze: je nepříjemná reakce, která oproti alergické reakci nastupuje po delší době a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci. 

Potravinové alergeny: Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají značení. Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme. SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ LEGISLATIVNÍMU OZNAČOVÁNÍ DLE SMĚRNICE 1169/11 EU

 1. Obiloviny – obsahují lepek
 2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 6. Sojové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich
OZNAČENÍ NEBALENÝCH POTRAVIN = ZHOTOVENÝCH POKRMŮ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH 

Značení alergenů je pouze informační požadavek 
Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Ode dne 13. 12. 2014 mají všichni výrobci potravin a pokrmů povinnost vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. 
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Nelze se při výrobě jídel věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivělostí na některý alergen. Případným žádostem nemůže být vyhověno. Jídelna má v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. 
Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvoleno číselné značení, musí být současně zveřejněn i seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bylo uvedeno na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. 

Odvolání na legislativu 
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 
Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz