dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

17. prosince 2014

Interní soutěž Automechanik Junior

Interní soutěž Automechanik Junior

Dne 11. 12. 2014 se deset vybraných žáků 3. ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel Integrované střední školy automobilní Brno zúčastnilo interní soutěže. 

Organizační pokyny interní soutěže: 

 1. Soutěž je určena žákům 3. ročníků oboru Mechanik opravář motorových vozidel, kteří v roce konání nedovrší 20 let.
 2. Soutěž je rozdělena na praktickou část a testovou část na PC.
 3. Počet účastníků 10 žáků, 4 nejlépe umístěných žáků bude pokračovat v přípravě na semifinále.
 4. Obsahem interní soutěže je:
 5. teoretická část
  test na PC z odborných předmětů; otázky byly připraveny z probraného učiva ze všech tří ročníků – 101 otázek (á 1 bod) max. 101 bodů, čas 60min.
 6. praktická část 
  10 praktických úkolů (á 10 bodů /17min) max. 100 bodů
 7. Hodnocení soutěže: každá část je hodnocena samostatně, o pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů a při rovnosti rozhoduje vyšší počet bodů z praktické části.
 8. Složení hodnotící komise: pedagogičtí pracovníci školy.
 9. Výsledky byly zveřejněny ihned po ukončení soutěže, odpovídá za ně organizátor soutěže.
 10. Nejlepší tři soutěžící obdrželi drobné dary zakoupené z prostředků Občanského sdružení.
 11. Organizační výbor soutěže: ZŘ Bc. Petr Oplatek, Mgr. Martin Štourač
 12. Zahájení soutěže v 11,30 hod. Ukončení soutěže v 14,30 hod.
Čtyři nejlépe umístnění žáci budou pokračovat v přípravě na semifinálovou soutěž. Semifinálové soutěže se zúčastní 6 škol Jihomoravského kraje. První dva nejlépe umístnění žáci budou pokračovat v celorepublikové soutěži. Všem žákům a pedagogům, kteří se zúčastnili interního kola, patří velký dík a postupujícím přejeme v reprezentaci školy, co nejlepší výsledek. 

MŠ, PO

 


 

 

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz