dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Novinky

23. září 2013

SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ I. ROČNÍKU V PODHRADÍ NAD DYJÍ

Stejně jako v loňském roce se konalo soustředění žáků I. ročníků oborů automechanik, mechanik jednostopých vozidel, lakýrník, karosář a poprvé i autotronik, tentokrát v termínu od 2. do 13. září. Stalo se tradicí, že v rámci zahájení výuky studenti 1. ročníku navštíví 2. září autosalon a motosalon v areálu na Křižíkově, pak se část žáků vydá na středisko Dunajevského seznámit se s novým prostředím, kde bude probíhat výuka. Někteří žáci odjíždějí 9,30 z areálu školy směr rekreační středisko ISŠA a ubytovací zařízení v Podhradí nad Dyjí (celkem naplánovány čtyři turnusy). 

Cesta do rekreačního střediska probíhala klidně a na mnohých byly znát rozpaky i překvapení z neobvyklého začátku školního roku.Vzhledem k většímu počtu žáku (dohromady 160), bylo nutné rozdělit žáky na čtyři části. Povinné vstupní školení probíhalo v každém turnusu v jídelně rekreačního střediska Dřevotvarka, tak i v rekreačním středisku ISŠA. 

Každý den probíhal podle přesného harmonogramu. Plán dne začal v 7:30 budíčkem a na osobní hygienou, čas pro dopolední zaměstnání začal v 9 hodin, následovaly soutěže, nechyběly přednášky výchovného poradce o prevenci, poté 11:50 přesun na oběd do sousedícího střediska DŘEVOTVARKA. V odpoledních hodinách pokračoval program s následujícím rozvrhem: 12:30 dokončení soutěže, poznávací procházka po okolí, 14:50 odjezd do Vranova nad Dyjí s výletem na přehradu, nebo v okolí zámku v 17:25 odjezd zpět do Podhradí, v 18:30 večeře, v 19:00 opékání špekáčků a ve 21:45 hygiena. Večerka byla stanovena na 22:00. 

Soustředění mělo sloužit nejen k vzájemnému seznámení žáků, ale také k prvnímu „oťukání“ s jejich vyučujícími či třídními. Zároveň zde proběhla všechna úvodní školení, která musí žáci prvních ročníků povinně absolvovat, včetně sportovně společenských her, podrobného vysvětlení školního a dílenského řádu apod. Nechyběla ani zevrubná informace o bohaté historii školy, kterou prezentoval pan ředitel Ing. Milan Chylík. Nedílnou součástí tohoto soustředění byly sportovní akce a výlety do blízkého okolí v divukrásném údolí řeky Dyje. 

Velmi je třeba ocenit obětavost řady pedagogických pracovníků při přípravě a organizování programu jednotlivých turnusů. Letos poprvé bylo stravování zajištěno v rekreačním středisku Dřevotvarka 5 minut od tábora. 

Vyučující se shodují, že tento způsob zahájení školního roku má velký význam pro budování mezilidských vztahů a že je více času na zábavu, sport, soutěže i na všechny povinné informace. Žáci se navíc lépe a rychleji seznámí mezi sebou a poznají, co mohou čekat od „svých“ vyučujících. Počasí v průběhu soustředění nám přálo i počasí.Bc. Petr Oplatek, Bc. Štefan Papala, Mgr. Lea Župková


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz