dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Maturita

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášky na jarní termín maturit se podávají řediteli školy do: 1. 12. (viz Vyhláška 177/2009 Sb., § 4/1a).
(Ve šk. roce 2018/2019 do 3. 12. 2018.)

Přihlášky na podzimní termín maturit se podávají do: 25. 6. (viz Vyhláška 177/2009 Sb., § 4/1b).

 

Přihláška platná od podzimu 2018 dále:
ikona Přihláška k maturitní zkoušce 2019 (PDF 57.35 kB)

Název školy:
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
Křižíkova 106/15, 612 00  Brno

RED IZO:
600 171 850

 

 

Žádosti o přezkum

Vše o žádostech o přezkum výsledku maturitní zkoušky:
http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html

Harmonogram praktické maturitní zkoušky - jaro 2019

Harmonogram praktické maturitní zkoušky pro obory 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/51 Autotronik:

Praktická maturitní zkouška tříd A4A, A4B a AN1 v jarním termínu 2019
se koná: od  pondělí 13. května 2019, 7:00 do pátku 17. května 2019

Rozpis časů zkoušek jednotlivých žáků bude před zkouškou upřesněn.

Doporučení školského poradenského zařízení

Pozor, nově má doporučení platnost nejvýše 24 měsíců. Platné musí být k datu konání zkoušek, nikoli jen k datu podání přihlášky.

Obecný harmonogram maturit

jaro 2019

Didaktické testy (ČJL, AJ, M) společné části: v období lze konat od 2. května do 15. května 2019.

Písemné práce společné části (ČJL, AJ) je možné konat od 1. dubna do 15. května 2019.

 

MŠMT 30.8.2018: Konkrétní termíny konání didaktických testů (DT: ČJL, AJ, M) a písemných prací (PP: ČJL, AJ) společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 byly určeny na středu 10. dubna 2019 a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.
ikona Sdělení MŠMT 2019j - konkrétní termíny DT a PP (PDF 131.78 kB)

Jednotné zkušební schéma konání DT a PP zveřejní MŠMT do 15. ledna 2019.

 

Ústní zkoušky společné části (ČJL, AJ) se konají v období od 16. května do 10. června 2019.

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2019.

Praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2019, popř. i dříve (tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.).

 

podzim 2019

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 2. září do 10. září 2019.

Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2019.

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 2. září do 20. září 2019.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz