dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Autoškola pro žáky ISŠA

Druhy poskytované výuky a výcviku

AUTOŠKOLA ISŠA poskytuje žákům školy bezplatně přípravu k získání těchto skupin řidičských oprávnění:

 • sk. B+C nebo B+C1 pro obory:

  • Mechanik opravář motorových vozidel - 2. ročník
  • Mechanik motocyklů - 2. ročník
  • Autotronik - 3. ročník
  • Dopravní prostředky - 3. ročník
 • sk. pro obory:

  • Karosář - 2. ročník
  • Autolakýrník - 2. ročník
  • Provoz a ekonomika dopravy - 3. ročník

Termín pro podání přihlášek do autoškoly:

Lhůtu pro podání žádosti sdělí žákům vedoucí autoškoly na začátku školního roku.

Přijímání žádostí ve školním roce 2018/19 bylo ukončeno 27.9.2018.

Z důvodu dodržení zákonem stanovené učební osnovy není možné přijímat žádosti po uplynutí stanovené lhůty.

Průběh výuky a výcviku

Teoretická výuka pro výše uvedené učební obory probíhá v rámci předmětu ŘMV ve 2. ročníku a pro výše uvedené studijní obory ve 3. ročníku.

K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!, autor Zdeněk Schröter.

Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším.

 foto


Do výcviku v řízení vozidla jsou žáci zařazováni postupně od 2. pololetí v tom ročníku, ve kterém mají zařazen předmět ŘMV. Závěrečné zkoušky se realizují po absolvování všech hodin výcviku v řízení.

Výuka a výcvik v autoškole může trvat pouze po dobu studia daného oboru na ISŠA.

Plánování jízd

1. Zahájení výcviku v řízení vozidla doporučuje vyučující ŘMV (předpokladem je splnění elektronického testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy nejméně na 43 bodů).
2. Žák obdrží Průkaz žadatele o řidičské oprávnění, který je povinen mít při výcviku v řízení vždy u sebe.
3. Žákovi je zpřístupněno objednávání jízd v plánovací aplikaci MOJE AUTOŠKOLA.
4. Plánování jízd s nákladním automobilem (sk. C nebo C1) je žákovi povoleno na základě doporučení učitele výcviku v řízení vozidla sk. B (předpokladem je bezproblémové ovládání osobního automobilu a správná aplikace pravidel silničního provozu). Toto doporučení se předpokládá mezi pátou a desátou jízdou sk. B.
5. Na jeden den je možno naplánovat max. 1 jízdu (tj. 2 vyučovací hodiny).
6. V každém týdnu je možné naplánovat max. 1 jízdu v době výuky nebo praxe (nezapočítaná absence), další jízdy je nutné plánovat ve volném čase.
7. Jízdy jsou realizovány v těchto časových intervalech:

dopoledne odpoledne
6.30 - 8.00 13.00 - 14.30
8.00 - 9.30 14.30 - 16.00
9.30 - 11.00 16.00 - 17.30
11.00 - 12.30 17.30 - 19.00

 

8. Pokud žák objednává jízdu a chce být vyzvednut během praxe v servisu, napíše název a adresu servisu do poznámky. Jízdu ze servisu lze objednat pouze v 8.00 a 9.30. V 16.00 a 17.30 lze zahájit jízdu z parkoviště u internátu Čichnova.

9. Před naplánováním několika posledních jízd se žák dostaví do kanceláře autoškoly a prokáže znalosti potřebné pro vykonání zkoušky složením elektronického testu nejméně na 45 bodů. Poté si dohodne termín závěrečné zkoušky. Následně si žák doplánuje zbývající jízdy tak, aby mezi poslední jízdou a zkouškou byly nejméně 2 pracovní dny.

Rušení naplánovaných jízd

Naplánovanou jízdu je možné zrušit prostřednictvím plánovací aplikace MOJE AUTOŠKOLA. Pokud je jízda zrušena méně než 24 hodin před jejím začátkem a jiný žák si tuto jízdu neobjedná (jízda zůstane neobsazená), je žák povinen uhradit poplatek za pozdní zrušení jízdy (prostoj) dle sazebníku poplatků. Stejný poplatek žák hradí při nedostavení se na naplánovanou jízdu.
Platbu za prostoj lze zrušit pouze po předložení potvrzení o akutním lékařském vyšetření (nikoliv omluvenkou od rodičů) nebo potvrzením dopravce o zpoždění veřejné dopravy (zpožděnka).

Přerušení praktického výcviku (tzv. blokace)

Účast na praktickém výcviku se preruší na dobu 2 měsíců, pokud:

 • je žák v kterémkoliv předmětu klasifikován známkou 5 nebo neklasifikován
 • je žákovi udělena důtka ředitele školy nebo bylo rozhodnuto o podmínečném vyloučení ze školy
   

Převod do jiné autoškoly

Tento úkon je možný v případě, že žák v průběhu výcviku ukončí nebo přeruší docházku na ISŠA. Vedoucí autoškoly žákovi vystaví potvrzení o absolvování části výuky a výcviku, na základě kterého lze pokračovat ve výuce a výcviku v jiné autoškole. Převod do komerční autoškoly není možný u sdružených výcviků B+C nebo B+C1.

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz