dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Automechanik

Školní vzdělávací program: Automechanik

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 72

 

Profil oboru

Učební obor Mechanik opravář motorových vozidel je určen pro opravy a údržbu silničních motorových vozidel, včetně alternativních pohonů, kteří najdou své uplatnění především v autoopravárenství, při výrobě automobilů, v dopravní

infrastruktuře a dalších příbuzných strojírenských oborech. Odborná část výuky je prováděna formou modulů. Jedinou výjimkou je předmět řízení motorových vozidel, který svým charakterem neumožňuje začlenění do samostatného modulu. Moduly zastřešují veškerou odbornou teoretickou i praktickou výuku formou návaznosti teoretické výuky na následné praktické ověření dovedností dané problematiky v reálném časovém úseku, v rámci klasického střídání týdne teoretické a týdne praktické výuky. Moduly jsou koncipovány jako samostatné obsahově vymezené celky, ve kterých současně probíhá teoretická i praktická výuka k danému tématu. Výuku jednotlivých modulů uzavírají jednotná hodnocení, která stanoví míru zvládnutí dané problematiky jak v části teoretické, tak praktické. Moduly jsou členěny dle náročnosti a požadované návaznosti do ročníků. a autoservisů.

Uplatnění absolventa

  • Provádí samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel.
  • Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičské oprávnění skupiny B, C (C1). Může se tedy uplatnit také jako řidič, dále může pracovat v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů, příslušenství, výroby, montáže a demontáže silničních motorových vozidel.
  • Po možném rozšíření vzdělání v oblasti autoopravárenství zakončeném maturitní zkouškou se žák může uplatnit v prodeji, diagnostice a výrobě automobilů, v logistice a dopravě všeobecně.

IMG_6365.jpg

 

 ŠVP ke stažení zde: ikona ŠVP AUTOMECHANIK (PDF 1.8 MB)

Přihláška ke studiu: http://www.issabrno.cz/prihlasky-ke-studiu/

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz