dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Autoelektrikář

Školní vzdělávací program: Autoelektrikář

Kód a název oboru vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělání: Zkrácená na 1 rok pro uchazeče se středním vzděláním ukončeným výučním listem nebo maturitou
Forma vzdělání: Denní studium
Počet přijímaných žáků: 30

Profil oboru

Určeno absolventům jakéhokoliv oboru středních škol s maturitní zkouškou nebo výučním listem. Tento perspektivní jednoletý učební obor je určen především uchazečům se zájmem o (automobilový průmysl, zejména opravárenství a diagnostiku silničních motorových vozidel) automobily. Učební obor je určen pro profesní přípravu kvalifikovaných odborníků pro zvládnutí široké problematiky spojené s diagnostikou, seřizováním, opravou elektropříslušenství a údržbou včetně pohonu vozidel s alternativním pohonem. Žáci se naučí zpracovávat potřebné technické materiály, používat měřící a diagnostickou techniku, vyhledávat a odstraňovat vzniklé závady na elektroinstalaci vozidel, zvládnou rovněž zásady a základní postupy na vozidlech s alternativním pohonem, elektropohonem. Žáci budou připravování k získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Nedílnou součástí studia je i dodržování zásad ochrany zdraví před účinky elektrického proudu a zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. V průběhu studia bude absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin, především elektrického a elektronického příslušenství. Oblast provozu a údržby vozidel bude zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav elektrického a elektronického příslušenství a na diagnostiku silničních vozidel, jejich kontrolu, údržbu a hodnocení technického stavu.

Uplatnění absolventa

• Absolvent oboru autoelektrikář je připraven vykonávat celou
škálu prací souvisejících s údržbou, diagnostikou a opravami
motorových vozidel. Po úspěšné ukončení vzdělání
výučním listem je možné získat osvědčení podle vyhlášky
č. 50/1978 Sb.

• Získané vědomosti a dovednosti může uplatnit v
prodejem a servisem automobilů, případně po získání
potřebné praxe svou profesi provozovat jako samostatnou
podnikatelskou činnost.
• Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář.
Získané kompetence umožní absolventům pracovat
v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve
stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí,
při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě
elektrických a elektronických částí silničních motorových
a přípojných vozidel, při obsluze diagnostických zařízení
apod.
•Kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních
a nákladních automobilů, automobilů vybavených
alternativním pohonem (LPG, CNG, ELEKTROMOBILY),
přívěsů a návěsů případně motocyklů.

IMG_2135 (1).jpg

Informace ke stažení zde: ikona Základní informace - Autoelektrikář (PDF 159.11 kB)

Přihláška ke studiu: http://www.issabrno.cz/prihlasky-ke-studiu/

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz